Najwyższym celem firmy „NATURALIS” jest utrzymanie w zdrowiu i optymalnej, długotrwałej formie gołębi na każdym etapie sezonu. Staramy się to osiągnąć poprzez liczne badania i obserwacje prowadzone na kilku niezależnych stadach gołębi pocztowych. Efektem takiej praktyki jest powstanie linii produktów w 100% naturalnych, nie będących lekami czy antybiotykami. Nasze dodatki uzupełniające do pasz pozwalają osiągnąć optymalną formę gołębi i minimalizują konieczność stosowania leków i chemoterapii. To zdecydowanie zwiększa dobrostan stada.